luni, 17 octombrie 2016

OFF SETUL si "POLONIZAREA"

Ma intreb mereu cum reuseste Polonia sa isi dezvolte industria de armament pe fondul unei puternice inzestrari ale fortelor armate.
Cred ca elementul esential este folosirea :

Article 346 TFEU (ex Article 296 TEC)
1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
(a) no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
(b) any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions of competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.

Aplicarea acestui  articol din Tratatul de functionare al UE , cu toate interpretarile sale juridice, constituie una din solutiile cele mai importante in dezvoltarea unei industrii de aparare nationale.
Comisia Europeana a fost tot timpul impotriva practicilor de off-set, intru-cat , prin aplicarea legislatiei UE in vigoare, trebuie asigurata libertatea de circulatie a bunurilor si serviciilor.
Pe de alta parte, necesitatea consolidarii industriei de aparare locale, printr-un tratament discriminatoriu al firmelor din alte state, intra in contradictie cu cerintele CE.
În consecință, Comisia Europeană a indicat în mod repetat că practicile de off-set sunt contrare principiilor fundamentale ale dreptului in UE.
Acest lucru nu înseamnă că aceasta uzanta este interzisa , iar statele membre nu pot aplica off-setul , deoarece Comisia Europeană  sugerează în același timp că este admisibil  să se aplice practicile de off-set in anumite cazuri.

Exceptia se bazează pe articolul 346 alineatul (1) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU) , potrivit căreia dispozițiile sale  nu împiedică aplicarea unor reguli prin care orice  stat membru poate lua măsuri pe care le consideră necesare, pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței sale și care sunt legate de producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război; aceste măsuri nu trebuie să afecteze negativ condițiile de concurență pe piața internă în ceea ce privește produsele care nu sunt destinate unor scopuri specific militare.
Această dispoziție se referă la măsurile întreprinse de statele membre, în termeni generali.
Exista si o lista cu astfel de produse . Cuprinde cam tot ce inseamna armament.
Se pare ca acest articol lasa loc pentru multe interpretari juridice.
Fiecare tara il cam aplica in functie de ce muschi are.
Polonia  campiona in Europei de Est, a adaugat o noua varianta , cea a ”polonizarii” produselor de armament.
Polonia a inceput folosirea off setului in domeniul aviatiei civile. La cumpararea avioanelor ATR 72 pentru LOT,  a obtinut fabricarea fuzelajui central local, iar in cazul achizitiei B 737,  a obtinut fabricarea usilor pentru B 757 , inca din anii 1990.
A existat o lege a off setului care prevedea obligatia automata  de masuri compensatorii la contractele de achizitii in aparare de peste 5 mil euro, totul fiind in responsabilitatea Ministerului Economiei.
In 2014, la presiunea UE, legea a fost modificata pentru a evita incalcarea cerintelor UE si a fost imputernicit Ministerul Apararii pentru a negocia off setul in baza art. 346 TFEU.
In plus, polonezii, cu mult curaj, au introdus ”polonizarea” , adica preferinta la achizitiile pentru inzestrare a firmelor locale, fara a apela la off set.
Foarte multe firme mari au incheiat contracte de colaborare, productie locala cu firme poloneze si astfel au avut succes.
Astfel de exemple sunt Sikorsky sau Agusta si multe altele.
Prin "polonizare" se introduc conditii specifice in caietele de sarcini, respectiv necesitatea productiei locale.
De curand  au dat cu flit Frantei , anuland contractul Caracal. Hollande s-a suparat si si-a anulat vizita,
Se spune ca polonezii au cerut lui Airbus, folosirea ca loc de productie a fabricii din Lodz, aceasta urmand sa ramana in proprietatea statului, transferul de fabricatie a componente principale ale elicopterului si nu doar asamblare, continuitate in productie 30 ani. Intr-adevar cam dur.
Oricum este o lovitura data conceptului franco-german de armata si industrie de aparare comuna a UE..

Polonizarea de fapt obliga ”indirect” firmele straine sa produca cat mai mult in Polonia, fara a folosi oficial off setul. Pur si simplu e vorba de societati mixte sau societati cu capital strain infiintate local.
Astfel sunt preferate firmele locale, pe baza art 346, care produc cat mai mult in tara  si asigura mentenenata.
Daca exista vointa politica, juristi buni pot asigura interpretarea corecta a art 346 in folosul tarii.

Acum un text din legislatia romana :

Contextul regional geopolitic impune întărirea capacităţii de apărare a României prin luarea unor măsuri urgente în vederea realizării de investiţii în industria de apărare, astfel încât forţele naţionale de apărare să poată fi dotate cu mijloace adecvate pentru protejarea intereselor esenţiale de securitate ale statului român, precum şi onorarea obligaţiilor asumate în calitate de stat membru NATO şi UE.
Neasigurarea finanţării programelor de investiţii ale operatorilor economici din industria de apărare afectează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare şi creează vulnerabilităţi privind securitatea naţională.
Având în vedere dispoziţiile art. 346 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene (TFUE), potrivit cărora orice stat membru poate lua măsurile pe care la consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, cu condiţia ca respectivele măsuri să nu distorsioneze concurenţa pe piaţa internă pentru produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare şi luând în considerare inexistenţa unei reglementări care să permită aplicarea de către stat a acestor dispoziţii, s-a procedat la analizarea jurisprudenţei europene în materie şi, ulterior, la definirea unui mecanism de implementare a art. 346 TFUE în materia realizării unor investiţii în domeniul industriei de apărare, fără de care se creează vulnerabilităţi privind securitatea naţională.
Având în vedere faptul că operatorii economici din industria de apărare se încadrează în categoria producătorilor şi furnizorilor de produse şi servicii militare şi dispun de surse de finanţare limitate pentru realizarea de investiţii în vederea retehnologizării şi modernizării capacităţilor de producţie pentru apărare, care să fie compatibile cu standardele NATO şi UE, pentru a nu se ajunge în situaţia imposibilităţii asigurării protejării în timp real a intereselor esenţiale ale securităţii naţionale, se impune adoptarea unor măsuri pentru refacerea şi viabilizarea capacităţilor de producţie pentru apărare în vederea realizării de produse şi servicii necesare cerinţelor de înzestrare ale forţelor Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională şi conforme standardelor NATO şi UE.
Având în vedere aspectele prezentate se impune reglementarea, în regim de urgenţă, a mecanismelor privind atragerea de investiţii către operatorii economici din industria de apărare la care statul este acţionar integral sau majoritar, sens în care este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui program investiţional de dotări în industria de apărare pentru modernizarea liniilor de fabricaţie, retehnologizări, achiziţii/dotări pentru satisfacerea cererilor de înzestrare ale forţelor Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională.
Neadoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri de finanţare a programelor de investiţii ale operatorilor economici din industria de apărare la care statul este acţionar integral sau majoritar ar conduce la afectarea gravă a intereselor esenţiale de securitate ale statului român prin afectarea securităţii lanţului de aprovizionare cu tehnică şi mijloace de luptă necesare forţelor Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, de asemenea se impune ca operatorii economici din industria de apărare, care sunt de interes strategic pentru forţele Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, să îşi menţină potenţialul capacităţilor de producţie şi servicii pentru apărare, prin adoptarea unor măsuri de restructurare economico-financiară, ceea ce presupune şi disponibilizări de personal prin măsuri de concediere colectivă. “
Fraze frumoase si pline de continut, oare ?
Va asteptati la ceva substantial privind industria de aparare ?
Din nefericire nu e asa! E vorba doar de conservare si "pastrarea"  a ceva personal care sa nu faca nimic.

Cel putin e bine ca se cunoaste cum se poate folosi art 346 TFEU in interesul national !Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu